Over ons

Wat?

Spinnaker vzw is een sportclub in nauwe samenwerking met Heder vzw, een voorziening voor kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke en/of verstandelijke beperking.

Geschiedenis.

Spinnaker vzw zag het levenslicht op 26 maart 1976. Hun eerste doelstelling was om de jongeren die ’s avonds op het internaat van het Sint-Jozefinstituut (tegenwoordig Hederà verbleven een activiteit te bezorgen. Dit in een tijdperk dat van video en computer nog geen sprake was. Gaandeweg is de organisatie uitgebreid naar diverse avonden en woensdagnamiddag. Het aantal sporten is toegenomen, alsook het aantal leden. Momenteel telt Spinnaker vzw een kleine 200 leden. Spinnaker vzw is sinds 1 september 2008 een vzw geworden.

Doelstelling?

Het hoofddoel van Spinnaker vzw is aan de cliënten van Heder enerzijds en personen met een beperking van buiten de schoolmuren anderzijds, een extra, sportieve vrijetijdsbesteding aan te bieden. Eentje waarbij ook de sociale interacties met de andere sporters centraal staat. 

Bestuur.

De raad van bestuur van Spinnaker vzw bestaat uit Ronny Van Assche (voorzitter), Tine Van Brempt (secretaris/ondervoorzitter), Ruth Nijs (penningmeester) en Eric Van Acker (bestuurslid).